ช่วงนี้ชี้แนะนะฮะ ขอแนะนำทั้งสองฝั่งเลยนะ เก็บตัวทำเกม (เสีย) 4 ตัวนี้ไว้ดีๆ นะครับ “พี่เหลิม พี่ปลอด มอลลี่ หริโชค” โปรดฟังอีกครั้ง “พี่เหลิม พี่ปลอด มอลลี่ หริโชค” เก็บดีๆ เลยครับ ถ้าเป็นไปได้ เก็บเข้าบ้าน ล็อค ให้คนเฝ้าไว้ (ถ้าจำเป็นก็ล่ามเลยฮะ) แหม่ ตัวทำเกมจริงๆ

via Facebook

Advertisements

คิดว่าไง?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: